In dit artikel

Veel bekeken artikelen

Boekhouding uitbesteden?

Doe het vandaag nog en ervaar de rust.

Wat is afschrijving en hoe werkt het?

De meeste uitgaven die je doet worden direct als kosten kosten verwerkt in het huidige boekjaar. De kosten van de aanschaf van een bedrijfsmiddel – zoals een computer, een bedrijfsbus of een zakelijke telefoon – worden doormiddel van afschrijving over meerdere jaren verspreid. De afschrijving geeft dus als het ware de economische slijtage van een bedrijfsmiddel weer; elk jaar dat het bedrijfsmiddel in je bezit is wordt het een stukje minder waard. Grond slijt in principe niet en is daarmee een bedrijfsmiddel waarop niet wordt afgeschreven.

Hoe wordt de afschrijving berekent?

De afschrijving op de bedrijfsmiddelen wordt bepaald op basis van de geschatte economische levensduur. Zo is bijvoorbeeld de geschatte economische levensduur bij machines, inventaris en vervoersmiddelen altijd 60 maanden, oftewel 5 jaar. Doormiddel van afschrijving worden de totale kosten van de aanschaf van het bedrijfsmiddel dan verspreid over 5 jaar. Jaarlijks mag maximaal 20% op de aanschafkosten van het bedrijfsmiddel afgeschreven worden.

Het af te schrijven bedrag is de aanschafwaarde minus de restwaarde van het bedrijfsmiddel. Tot de aanschafwaarde behoren de aankoopprijs + de bijkomende kosten. De restwaarde is het bedrag waarvoor je het bedrijfsmiddel verwacht te kunnen verkopen nadat de economische levensduur verstreken is. Zo wordt de restwaarde bij machines, installaties, tweedehands vervoersmiddelen en inventaris vaak ingeschat op € 0,-. Bij nieuwe vervoersmiddelen is de restwaarde 10% van de aanschafwaarde, mits de restwaarde hoger is dan € 1000,-.

Voorbeeld: aanschaf bedrijfsbus

 • Je koopt een tweedehands bedrijfsbus voor € 9.900,- exclusief btw. Hierbij komen nog leverings- en afhandelingskosten bij van € 100,- exclusief btw. De aanschafwaarde van de bus is dus € 10.000,-.
 • De levensduur van een vervoersmiddel is 5 jaar.
 • De restwaarde van de bedrijfsbus is na 5 jaar € 0,-.

Om de afschrijving te berekenen trek je de restwaarde van de aanschafwaarde af, en dat bedrag deel je vervolgens door 5. De formule is dus: (aanschafwaarde – restwaarde) / levensduur. In ons voorbeeld is de berekening dus als volgt:

(€ 10.000 – € 0) / 5 jaar = € 2000,- per jaar.

Elk jaar worden er dus € 2000,- aan afschrijvingskosten geboekt in de administratie. Dit betekent dus ook dat de bedrijfsbus elk jaar € 2000,- minder waard wordt.

Elk jaar wordt de volgende journaalpost aangemaakt: (indien de subadministratie is gekoppeld aan de grootboekrekeningen van de vaste activa zoals in de meeste boekhoudprogramma’s):

4850Afschrijvingskosten vervoersmiddelen€ 2000,-
0150Vervoersmiddelen€ 2000,-

Voorbeeld: aanschaf zakelijke computer

wat is afschrijving - zakelijke computer
 • Je koopt een zakelijke computer voor € 900,- exclusief btw. Hierbij komen nog installatiekosten bij van € 100,- exclusief btw. De aanschafwaarde van de zakelijke computer is dus € 1000,-.
 • De levensduur van inventaris is 5 jaar.
 • De restwaarde van de zakelijke computer is na 5 jaar € 0,-.

De afschrijving per jaar is dan: (€ 1000 + € 0) / 5 jaar = € 200,-.

Verschillende vormen van afschrijven

De afschrijvingsmethoden zijn:

 • Lineair
 • Willekeurig
 • Degressief
 • Progressief
 • Naar rato van gebruik/prestaties

De meest gebruikten methoden zijn de lineaire- en de willekeurige afschrijving.

Lineaire afschrijving

Bij lineaire afschrijving vindt de afschrijving gelijkmatig plaats gedurende de economische levensduur. De 2 bovengenoemde voorbeelden zijn voorbeelden van een lineaire afschrijving.

Willekeurige afschrijving

Voor startende ondernemers met een eenmanszaak, vof, maatschap of cv mag gebruik gemaakt worden van de willekeurige afschrijving zolang je recht hebt op de zelfstandigenaftrek. Er mag alleen willekeurig afgeschreven worden op bedrijfsmiddelen die gekocht zijn in de jaren dat je startersaftrek kon krijgen of in het jaar ervoor (het aanloopjaar).

Met willekeurige afschrijving bepaal je zelf wanneer je de afschrijvingskosten aftrekt. Zo kan je het bedrijfsmiddel bijvoorbeeld in 1 jaar volledig afschrijven. Dit kan een voordeel zijn wanneer je in een bepaald jaar meer verdient dan in andere jaren. In het jaar dat je meer verdient, kan je dan een hoger bedrag afschrijven zodat de te betalen belasting in dat jaar lager wordt.

Voorbeeld aanschaf zakelijke computer

We pakken het voorbeeld van te net er even bij, maar we schrijven de zakelijke computer nu willekeurig af.

 • Je koopt een zakelijke computer voor € 900,- exclusief btw. Hierbij komen nog installatiekosten bij van € 100,- exclusief btw. De aanschafwaarde van de zakelijke computer is dus € 1000,-.
 • De levensduur van inventaris is 5 jaar.
 • De restwaarde van de zakelijke computer is na 5 jaar € 0,-.

Laten we als voorbeeld nemen dat je jaarinkomen er als volgt uitziet in de komende 5 jaren:

 1. € 20.000,-
 2. € 19.000,-
 3. € 65.000,-
 4. € 15.000,-
 5. € 17.000,-

Omdat je in jaar 3 een aanzienlijk hoger inkomen hebt dan in de andere jaren, betaal je ook meer belasting. Je zou er dus verstandig aan doen om in jaar 3 het volledige bedrag van de laptop af te schrijven.

Benieuwd naar hoe je het verkoop of buitengebruikstelling van een bedrijfsmiddel boekt? Klik dan hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel dit artikel

Download Tips voor de perfecte boekhouding

Wordt een expert in boekhouden, zonder enige voorkennis