In dit artikel

Veel bekeken artikelen

Boekhouding uitbesteden?

Doe het vandaag nog en ervaar de rust.
wat is de liquiditeitspositie

Wat is de liquiditeitspositie?

De liquiditeitspositie is de mogelijkheid om op korte termijn aan betalingsverplichtingen te voldoen. Verplichtingen zijn bijvoorbeeld facturen die nog betaald moeten worden, te betalen belastingen of schulden aan een bank. Om de liquiditeitspositie van je bedrijf te bepalen, kijk je naar de verhouding tussen je vlottende activa, bezittingen die minder dan een jaar mee gaan en je vlottende passiva, schulden die in minder dan een jaar afbetaald moeten worden.

Het berekenen van je liquiditeitspositie

Er zijn verschillende formules voor het berekenen van de liquiditeitspositie. Let op dat deze formules alleen inzicht bieden in het moment en dus niet voor de toekomst. De uitkomst van de formules kunnen dus niet representatief zijn voor de rest van het jaar.

De quick ratio

Bij de beoordeling van de liquiditeitspositie op de zeer korte termijn wordt de quick ratio gebruikt. Bij de quick ratio worden de voorraden niet meegenomen in de berekening omdat het enige tijd kan duren voordat voorraden kunnen worden omgezet in liquide middelen (cash of banktegoed). Een quick ratio van 1,0 of hoger wordt als goed beschouwd.

Quick ratio = (vlottende activa – voorraden) / kortlopende schulden

De current ratio

Bij de beoordeling van de liquiditeitspositie op korte termijn wordt de current ratio gebruikt. Bij de current ratio worden de voorraden wel meegenomen in de berekening. Een current ratio van boven de 1,5 wordt als goed beschouwd.

Current ratio = vlottende activa / kortlopende schulden

Het netto-werkkapitaal

Het netto-werkkapitaal is het saldo van je vlottende activa en je kortlopende schulden. Je onderneming kan het netto-werkkapitaal bijvoorbeeld gebruiken voor het aflossen van lang vreemd vermogen of voor het doen van investeringen. Een positief resultaat betekent dat je aan al je betalingsverplichtingen kan voldoen. Echter wil je ook niet teveel aan werkkapitaal hebben omdat dit gelden zijn in je onderneming waarmee niks gedaan wordt en dus ook niks oplevert. Een negatief resultaat betekent dat je niet aan je betalingsverplichtingen kan voldoen.

Netto-werkkapitaal = vlottende activa – kortlopende schulden

Het verbeteren van je liquiditeitspositie

Het kan natuurlijk een keer voorkomen dat je te maken krijgt met een liquiditeitstekort in je onderneming. Je kan dan op korte termijn niet meer aan de betalingsverplichtingen voldoen. Dit kan uiteraard slechte gevolgen hebben voor je onderneming. Een onderneming moet er daarom voor zorgen, dat indien nodig over geld kan worden beschikt. Is dit niet het geval, dan kan er op verschillende manieren de liquiditeitspositie verbeterd worden.

De makkelijkste manier is om geld uit privé in te brengen in de onderneming. Zo beschikt je onderneming over meer geld en kan je dus makkelijker aan je betalingsverplichtingen voldoen. Een andere manier is om een (extra) langlopende schuld aan te gaan. Zo beschikt je onderneming over meer geld, terwijl dit geld pas op de lange termijn afbetaald hoeft te worden. Uiteraard is het wel van belang dat je verwacht in de toekomst makkelijk je schulden af te kunnen betalen. Zo niet, dan kom je alleen maar dieper in de problemen. Ook is het vaak mogelijk om een kortlopende schuld om te zetten in een langlopende schuld door bijvoorbeeld een betalingsregeling aan te gaan. De mogelijkheden hiervan zou je natuurlijk eerst met de schuldeiser moeten bespreken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel dit artikel

Download Tips voor de perfecte boekhouding

Wordt een expert in boekhouden, zonder enige voorkennis