In dit artikel

Veel bekeken artikelen

Boekhouding uitbesteden?

Doe het vandaag nog en ervaar de rust.
Wat is de ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek – complete uitleg

De belastbare winst uit onderneming is het gezamenlijke bedrag van de winst die de belastingplichtige als ondernemer geniet verminderd met de ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling. Maar wat is ondernemersaftrek nou precies?

De ondernemersaftrek is een verzamelbegrip en bestaat uit verschillende aftrekposten. Om in aanmerking te komen voor deze aftrekposten, met uitzondering van de stakingsaftrek, moet de ondernemer voldoen aan het urencriterium.

Zelfstandigenaftrek

Een ondernemer die voldoet aan het urencriterium komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek in 2022 is een bedrag van € 6310. Het belastingvoordeel is wel beperkt. Het maximale tarief voor aftrek is namelijk 40% en de aftrek mag niet meer bedragen dan het bedrag van de winst voor ondernemersaftrek indien u niet in aanmerking komt voor startersaftrek. Dit heeft tot gevolg dat de zelfstandigenaftrek uitsluitend kan worden verrekend met de winst uit onderneming en niet met andere inkomsten. Bij ondernemers die recht hebben op de startersaftrek kan de winst door toepassing van de zelfstandigenaftrek wel negatief worden.

Indien uw winst te laag is om de zelfstandigenaftrek helemaal te verbruiken dan kunt u het niet-gerealiseerde bedrag aan zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende 9 jaar. Het bedrag dat u kunt verrekenen stelt de Belastingdienst vast in een beschikking. U vindt het bedrag van de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek op uw aanslagbiljet.

Startersaftrek

De startersaftrek is een extra aftrek van €2123 op de winst uit onderneming. Hiervoor komt de ondernemer in aanmerking als hij wordt aangemerkt als startende ondernemer en als hij recht heeft op zelfstandigenaftrek. Een ondernemer wordt aangemerkt als startende ondernemer als hij:

–       In een of meer van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer was.

–       In deze periode niet meer dan 2 keer de zelfstandigenaftrek is toegepast.

Dit betekent dat in een periode van 5 jaar maximaal 3 jaar de startersaftrek toegepast kan worden. Vaak is het aan te raden om de startersaftrek in de laatste 3 jaar van deze 5 jaar toe te passen omdat in de eerste jaren het belastbaar inkomen vaak lager uitvalt. Let er wel op dat u moet voldoen aan het urencriterium om in aanmerking te komen voor de startersaftrek.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Om arbeidsdeelname van arbeidsongeschikten te bevorderen is er een speciale startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Een arbeidsongeschikte ondernemer zal vaak niet aan het urencriterium kunnen voldoen. Er moet voldaan worden aan de volgende eisen om voor deze aftrekpost in aanmerking te komen:

–       Er moet worden voldaan aan het verlaagde urencriterium van 800 uur.

–       Er moet recht bestaan op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

–       De AOW-leeftijd mag dat jaar nog niet zijn bereikt.

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is € 12000, € 8000 en € 4000 voor het eerste, tweede en respectievelijk derde jaar. Dit betekent dus dat in een periode van 5 jaar maximaal 3 jaar de startersaftrek toegepast kan worden. Elk opeenvolgend jaar is de aftrek € 4000 minder. De aftrek mag niet hoger zijn dan de winst.

Meewerkaftrek

Als een fiscale partner van de ondernemer meewerkt in de onderneming heeft u mogelijk recht op meewerkaftrek. U heeft recht op meewerkaftrek als u in een jaar aan de volgende eisen voldoet:

–       U bent ondernemer en voldoet aan het urencriterium.

–       De vergoeding die u aan uw fiscale partner betaald is op jaarbasis minder dan € 5000. De vergoeding is voor de ondernemer niet aftrekbaar van de winst. De ondernemer heeft alleen recht op de meewerkaftrek. De vergoeding van minder dan € 5000 wordt niet als inkomen aangemerkt voor de partner en die hoeft hier dus ook geen belasting over te betalen.

–       Uw fiscale partner werk 525 uur of meer in de onderneming.

Indien de ondernemer zijn/haar partner meer betaalt dan € 5000 per jaar dan is er dus geen recht op meewerkaftrek. U kunt dan wel de vergoeding aftrekken van de winst. Bij de meewerkende partner worden deze inkomsten dan belast als resultaat uit overige werkzaamheden. In sommige gevallen is het belastingtechnisch gunstiger om een vergoeding van meer dan € 5000 te betalen aan uw partner.

De behaalde winst uit onteigening, staking van de onderneming of bij het overbrengen van vermogensbestanddelen tellen niet mee bij de berekening voor de meewerkaftrek.

Het percentage is afhankelijk van het aantal gewerkte uren door de partner. Hieronder het percentage van de meewerkaftrek:

–       525 tot 875. U kunt 1,25% van de winst aftrekken.

–       875 tot 1225. U kunt 2% van de winst aftrekken.

–       1225 tot 1750. U kunt 3% van de winst aftrekken.

–       1750 of meer. U kunt 4% van de winst aftrekken.

Stakingsaftrek

Als een ondernemer zijn onderneming staakt dan moet hij/zij belasting betalen over de stakingswinst. Dit is bijvoorbeeld als u de onderneming verkoopt. De winst waarvoor u uw onderneming verkoopt heet stakingswinst.

De stakingswinst wordt verminderd met de stakingsaftrek. De stakingsaftrek is maximaal € 3630. Een ondernemer heeft maar één keer in zijn leven recht op het maximumbedrag van de stakingsaftrek. Als de ondernemer bij een eerdere staking niet het hele bedrag van de stakingsaftrek heeft benut, dan kan het restant van de startersaftrek bij een latere staking, bijvoorbeeld voor een tweede onderneming, worden gebruikt.

In bepaalde gevallen kan een onderneming geruisloos worden doorgeschoven. Dit heet de doorschuiffaciliteit. Er hoeft dan geen belasting worden betaald over de stakingswinst. Indien een belastingplichtige ondernemer is geworden door middel van geruisloze doorschuiving, kan er pas aanspraak op de stakingsaftrek worden gemaakt als de onderneming langer dan 3 jaar op de ondernemer zijn naam staat.

Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk

Met de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk kan de ondernemer de kosten voor Research & Development aftrekken. Deze aftrek is € 13360. Er zijn wel een aantal eisen waaraan voldaan moet worden:

–       U bent ondernemer en u voldoet aan het urencriterium.

–       U hebt een speur- en ontwikkelingswerkverklaring van RVO.nl

–       U besteedt zelf minimaal 500 uren aan erkend speur- en ontwikkelingswerk.

De aftrek wordt verhoogd voor starters met een bedrag van € 6684. U wordt als starter erkend in de volgende situatie:

–       U was in 1 of meer van de 5 voorgaande kalenderjaren geen ondernemer.

–       U paste in deze periode niet meer dan 2 keer de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk toe.

Dit betekent dat in een periode van 5 jaar maximaal 3 jaar de speur- en ontwikkelingsaftrek toegepast kan worden.


De ondernemersaftrek is een belangrijke belastingaftrek voor ondernemers en bestaat uit verschillende aftrekposten. Het biedt de mogelijkheid om de belastbare winst te verlagen en dus minder belasting te betalen. Om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek, met uitzondering van de startersaftrek, moet u in aanmerking komen voor het urencriterium.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel dit artikel

Download Tips voor de perfecte boekhouding

Wordt een expert in boekhouden, zonder enige voorkennis