In dit artikel

Veel bekeken artikelen

Boekhouding uitbesteden?

Doe het vandaag nog en ervaar de rust.
wat is een bv en wat is het verschil met een eenmanszaak

Wat is een besloten vennootschap (bv) en wat is het verschil met een eenmanszaak?

Een bv is een zelfstandige rechtsvorm. Dit betekent dat bij een faillissement de bv aansprakelijk is voor de schulden. Als directeur of aandeelhouder ben je dus niet privé aansprakelijk zoals dat bijvoorbeeld bij een eenmanszaak wel het geval is. Het vermogen van een bv is verdeeld in aandelen en diverse reserves.

Als directeur of aandeelhouder ben je in loondienst bij je eigen bv. Je krijgt maandelijks een dga-salaris en je kan er voor kiezen om naast dit salaris ook dividend uit te keren. Over het algemeen geldt dat een bv pas vanaf een winst van € 100.000,- per jaar voordeliger is met belasting. Als je net begint met je onderneming en je het eerste jaar nog geen winst van € 100.000,- verwacht, is het qua belasting dus verstandiger om te beginnen als eenmanszaak. Een boekhouder of accountant kan voor je uitrekenen vanaf welke winst het voor jou voordeliger is om je eenmanszaak om te zetten naar een bv.

Het oprichten van een bv

Om een bv op te richten moet je eerst langs de notaris gaan. De notaris stelt bepaalde statuten in waarin wordt vermeld hoeveel aandelen maximaal kunnen worden uitgegeven – het maatschappelijk kapitaal – en hoeveel aandelen bij oprichting worden geplaatst bij de aandeelhouders. Het startkapitaal moet minstens 1 eurocent per aandeel zijn.

De notaris zorgt voor de inschrijving bij de KvK en hiervoor betaal je een inschrijfvergoeding. Een bv oprichten kost gemiddeld tussen de € 400,- en € 1600,-. Bovendien zijn de kosten voor een boekhouder of accountant hoger dan wanneer je een eenmanszaak zou hebben. Dit komt omdat de administratieve lasten groter zijn. Overleg dus eerst goed met je boekhouder of accountant of het wel echt voordeliger is om een bv op te richten.

De voordelen en nadelen van een bv

De voordelen:

 • De aandeelhouders zijn niet met hun privévermogen aansprakelijk
 • Bij een hoge winst is een bv voordeliger uit met belasting
 • Het is voor investeerders aantrekkelijker om te investeren in je bedrijf
 • Binnen een bv kan je vermogen opbouwen

De nadelen:

 • Voor de oprichting moet je langs de notaris. Hier komen extra kosten bij kijken
 • De administratieve last is groter. Hier komen extra kosten bij kijken van je boekhouder/accountant
 • Bij een lage winst is een bv nadeliger uit met belasting

Het verschil tussen een eenmanszaak en een bv

Eigen vermogen

Een eenmanszaak is een onderneming waarbij het eigen vermogen niet verder wordt onderverdeeld, waarbij de privéopnamen worden afgetrokken van het eigen vermogen en waarbij de winst wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.

Het eigen vermogen van de bv bestaat naast het aandelenkapitaal nog uit:

 • herwaarderingsreserves
 • agioreserves
 • overige reserves
 • niet verdeelde winsten

Eventuele privé-uitgaven worden niet in het eigen vermogen geboekt, maar op de grootboekrekening: rekening-courant directie.

Winstverdeling

Winstverdeling bv
Winstverdeling bv

Een eenmanszaak betaalt over zijn winst inkomstenbelasting. De eenmanszaak kan zijn winst aan zichzelf als eigenaar uitkeren doormiddel van een privé opname.

Een bv betaalt over zijn winst vennootschapsbelasting. De winst na belasting kan als volgt worden uitgekeerd:

 • winstinhouding
 • dividenduitkering
 • tantième

Winstinhouding betekent dat een deel van de winst wordt gereserveerd en (nog) niet wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Met deze winst kunnen de bedrijfsactiviteiten gefinancierd worden. Omdat deze winst niet is uitgekeerd als dividend, wordt er geen dividendbelasting over geheven.

Dividenduitkering betekent dat een deel van de winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Dit kan in de vorm van geld (cashdividend) of in de vorm van aandelen (stockdividend). Over de totale dividenduitkering wordt 15% dividendbelasting ingehouden.

Tantième betekent dat een deel van de winst in de bv wordt uitgekeerd aan het personeel (inclusief de directie)

Vergroten van eigen vermogen en vreemd vermogen

Indien een eenmanszaak meer geld nodig heeft voor het uitvoeren van zijn bedrijfsactiviteiten kan het simpelweg een privé storting doen. Daarnaast kan de eenmanszaak bijvoorbeeld ook een lening aan gaan met de bank of een familielid.

Indien een bv meer geld nodig heeft, kan worden besloten tot het opnieuw uitgeven van aandelenkapitaal. De aandeelhouders kopen dan aandelen van de bv en storten hiervoor een bedrag. Dit zal een hoger bedrag zijn dan de nominale waarde van de aandelen, omdat de aandelen meer waard zijn geworden door winstgevende activiteiten. Als er niet meer genoeg aandelen in portefeuille aanwezig zijn, moet eerst met behulp van een statutenwijziging het maatschappelijk kapitaal worden verhoogd.

Er kan ook worden besloten om een obligatielening uit te geven. Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs. De bv is aan de koper van de obligaties rente verschuldigd.

Belasting

Een eenmanszaak draagt elk jaar inkomstenbelasting af aan de Belastingdienst en (normaal gesproken) elk kwartaal omzetbelasting. De inkomstenbelasting is een stuk hoger dan de vennootschapsbelasting, maar als eenmanszaak heb je recht op verschillende aftrekposten. Bij een lage winst betaal je hierdoor minder belasting dan dat je bij een bv zou moeten doen.

Een bv draagt elk jaar vennootschapsbelasting af aan de Belastingdienst en (normaal gesproken) elke maand omzetbelasting. Naast de vennootschapsbelasting krijgt de bv ook te maken met dividendbelasting en loonbelasting. Over het algemeen geldt dat een bv pas vanaf een winst van € 100.000,- per jaar voordeliger is met belasting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel dit artikel

Download Tips voor de perfecte boekhouding

Wordt een expert in boekhouden, zonder enige voorkennis