In dit artikel

Boekhouding uitbesteden?

Doe het vandaag nog en ervaar de rust.
wat is een kolommenbalans

Wat is een kolommenbalans?

Met behulp van een kolommenbalans worden de eindbalans en winst-en-verliesrekening opgesteld vanuit de grootboekrekeningen. Het doel van de kolommenbalans is om de juistheid van de ingevoerde boekingen te controleren en om meer inzicht te krijgen in de prestaties van je onderneming. Wanneer je gebruik maakt van een boekhoudprogramma worden de bedragen op de kolommenbalans automatisch bijgewerkt en hoef je deze niet zelf meer op te stellen. De kolommenbalans bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Proefbalans
  2. Saldibalans
  3. Winst-en-verliesrekening
  4. Eindbalans

De proefbalans

Om de kolommenbalans op te stellen stel je eerst de proefbalans. De proefbalans bevat in 2 kolommen de tellingen van de gedebiteerde- en de gecrediteerde bedragen van alle grootboekrekeningen. De linkerkolom moet altijd gelijk zijn aan de rechterkolom.

De saldibalans

Op de saldibalans worden de gegevens van de proefbalans gebruikt. Het saldo (het verschil van de linkerkolom en de rechterkolom) van de proefbalans, wordt vermeld op de saldibalans. Ook bij de saldibalans geldt dat de linkerkolom en de rechterkolom gelijk moet zijn.

Eindbalans en winst-en-verliesrekening

Vervolgens wordt vanuit de saldibalans de eindbalans en de winst-en-verliesrekening samengesteld. De grootboekrekeningen met rubriek 0 tot en met 3 worden in de twee kolommen van de balans geplaatst. De grootboekrekeningen met rubriek 4 tot en met 9 worden in de twee kolommen van de winst-en-verliesrekening geplaatst. De totaaltellingen van de twee kolommen van de winst-en-verliesrekening moeten aan elkaar gelijk zijn. Het verschil tussen de opbrengstkolom (credit) en de kostenkolom (debet) is de winst/verlies over de verslagperiode. De winst/verlies wordt als saldopost in de winst-en-verliesrekening opgenomen. In de balans wordt deze saldopost in het eigen vermogen opgenomen.

Voorbeeld van een kolommenbalans

Rekeningnr.OmschrijvingProefbalans DebetProefbalans CreditSaldibalans DebetSaldibalans CreditW&V-rekening debetW&V-rekening creditEindbalans debetEindbalans credit
0170Hardware€ 20.000€ 5.000€ 15.000€ 15.000
0600Eigen vermogen€ 0€ 0€ 29.000
0610Privé stortingen€ 3.000€ 3.000
0620Privé opnames€ 12.000€ 12.000
1010Bank€ 30.000€ 15.000€ 15.000€ 15.000
1300Debiteuren€ 4.500€ 3.000€ 1.500€ 1.500
1500Crediteuren€ 5.000€ 7.500€ 2.500€ 2.500
4100Huur€ 2.000€ 2.000€ 2.000
4505Websitekosten€ 1.700€ 1.700€ 1.700
4880Afschrijving hardware€ 5.000€ 5.000€ 5.000
8000Omzet€ 46.700€ 46.700€ 46.700
Saldo winst€ 38.000
Totaal balans€ 80.200€ 80.200€ 52.200€ 52.200€ 43.500€ 43.500€ 31.500€ 31.500
Kolommenbalans

Controle berekening eigen vermogen:

Eigen vermogen saldibalans: € 0
Prive opname: € 12.000 –
Prive stortingen: € 3.000 +
Saldowinst/verlies: € 38.000 +
Eigen vermogen eindbalans: € 29.000

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel dit artikel

Download Tips voor de perfecte boekhouding

Wordt een expert in boekhouden, zonder enige voorkennis