In dit artikel

Veel bekeken artikelen

Boekhouding uitbesteden?

Doe het vandaag nog en ervaar de rust.
wat is passiva

Wat is passiva?

Passiva zijn de gelden waarmee je bedrijf is gefinancierd en staat aan de rechterkant van de balans. Het is het totaal van het aanwezige vermogen in je bedrijf en het omvat alle schulden (vreemd vermogen) en al het eigen vermogen van de onderneming. Een passivapost kan dus bijvoorbeeld een openstaande factuur zijn die je nog moet betalen (crediteur) of een leaseverplichting op je auto. De passiva wordt onderverdeeld in eigen vermogen, lang vreemd vermogen en kort vreemd vermogen.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is het eigen geïnvesteerd geld in de onderneming. Als je bijvoorbeeld geld vanuit je privé bankrekening stort naar je zakelijke bankrekening gaat het eigen vermogen van je onderneming omhoog. Omdat de balans altijd in evenwicht is, is het saldo van de bezittingen en de schulden gelijk aan het eigen vermogen, ofwel:
Eigen vermogen = Totale bezittingen – totale schulden

Lang vreemd vermogen

Het lang vreemd vermogen zijn alle schulden die je voor langer dan één jaar bent aangegaan met je bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld een hypothecaire lening zijn voor je kantoorpand, een zakelijk krediet (lening), een onderhandse lening of een leaseverplichting. Een belangrijk kenmerk van lang vreemd vermogen is dat er op afgelost moet worden. Dit betekent dat elke termijn een deel van de lening wordt terugbetaald.

Kort vreemd vermogen

Het kort vreemd vermogen zijn alle schulden die je voor korter dan één jaar bent aangegaan met je bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld een kortlopende schuld zijn aan de bank, openstaande facturen van crediteuren, nog te betalen belastingen, salarisverplichtingen en overlopende passiva. Het kort vreemd vermogen moet op korte en soms zeer korte termijn terugbetaald worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel dit artikel

Download Tips voor de perfecte boekhouding

Wordt een expert in boekhouden, zonder enige voorkennis