In dit artikel

Veel bekeken artikelen

Boekhouding uitbesteden?

Doe het vandaag nog en ervaar de rust.
wat zijn baten en lasten

Wat zijn baten en lasten?

In de boekhouding wordt onderscheid gemaakt tussen baten en lasten.
Baten zijn alle inkomsten van een onderneming. Deze zorgen voor een toename van het eigen vermogen. Een bate is bijvoorbeeld de opbrengst die behaald wordt met de verkoop van goederen of het leveren van diensten.
Lasten zijn alle kosten van een onderneming. Deze zorgen voor een afname van het eigen vermogen. Een laste is bijvoorbeeld de huurkosten of de afschrijvingen op vaste activa.
Samen vormen de baten en de lasten de winst-en-verliesrekening. Zijn de totale baten hoger dan de totale lasten, dan is er sprake van een positief resultaat, oftewel winst. Er is meer geld binnengekomen dan uitgegeven. Zijn de totale baten lager dan de totale lasten, dan is er sprake van een negatief resultaat, oftewel verlies. Er is meer geld uitgegeven dan binnengekomen.

Voorbeelden van baten

  • Omzet
  • Huurinkomsten
  • Winst uit de verkoop van activa
  • Dividend
  • Rente

Voorbeelden van lasten

  • Huisvestingskosten
  • Kantoorkosten
  • Rentekosten
  • Personeelskosten
  • Inkoopkosten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel dit artikel

Download Tips voor de perfecte boekhouding

Wordt een expert in boekhouden, zonder enige voorkennis